Prečo je zanedbanie selekcie kritické pre všetky budúce generácie slimákov? Ako správne urobiť selekciu, a čo s vadnými alebo vyselektovanými africkými slimákmi?

Vytvorené: 08.01.2022, Autor: Jaro Kalafus


Dospelé slimaky ktoré nepreši selekciou.

Zdroj: Jaro Kalafus

  Tento článok je venovaný výhradne selekcii - aké sú výhody, prečo ju robiť a reálne prípady, kedy bola zanedbaná a ako to dopadlo.
Ako ste sa určite už dočítali nielen na tejto stránke, selekcia slimákov je veľmi dôležitá. Slúži na to, aby sa vyradili chybní jedinci, ktorí zaostávajú rastom, majú nejaké deformácie alebo spárenie medzi rozličnými druhmi - napríklad Reticulatou a Fulicou.

    Selekciou sa rozumie vyradenie z chovu slimáky, ktoré boli popísané v úvode tejto stránky. V priebehu tohto článku si môžete pozrieť obrázky, ako vyzerajú dospelí slimáci, ktorý pochádzajú z rovnakej znášky a neprešli selekciou. Na začiatok, by bolo dobre popísať, čo to vlastne je a ako ju urobiť. Ako už všetci dobre vieme, africké slimáky, môžu mať podľa druhu aj do 500 vajíčok - ak by sme sa nesnažili vyradiť chybné, malé a deformované jedince, o niekoľko rokov najväčšia reticulata by mohla mať menej ako 10cm. Selekcia sa NIKDY nerobí na vajíčkach, ale až na vyliahnutých slimákoch. Prvá selekcia by mala byť už hneď po dvoch týždňoch od vyliahnutia / narodenia.
   V praxi to znamená, vyberiete všetky slimáky z nádoby a opláchnete ich. Položíte ich na nejakú tácku alebo stôl, sledujete ich a vyberáte najmenších, chybných a poškodených a vložíte ich do nejakej nádoby. Mala by vam ostať približne polovica z pôvodného počtu slimákov, ktoré majú približne rovnakú veľkosť. Tých môžete vrátiť naspäť do ubikácie (boxu, terária). Vyselektované slimáky, ktoré ste vyradili, je potrebné buď zmraziť, alebo dať niekomu na skrm pre hadov, korytnačky, ježka alebo iné plazy. Zmrazenie je pre slimákov teoreticky bezbolestné, keďže pri nízkej teplote sa stiahnú a začínajú hybernovať. Postupne potom zmrznú a netrápia sa. NIKDY NEPÚŠŤAJTE SLIMÁKY DO PRÍRODY - PRE NAŠU PRÍRODU SÚ TO ŠKODCOVIA.

    Po nasledujúcich dvoch týždňoch, alebo skôr, ak uvidíte rozdiely vo veľkostiach afrických slimákov, je potrebné urobiť druhú selekciu. Postup je úplne rovnaký ako pri prvej, rovnaký bude aj pri tretej o nasledujúce dva týždne. Ak Vám stále ostal veľký počet slimákov a majú rozdielne veľkosti, je vhodné urobiť aj štvrtú selekciu. Po toľkých selekciách, sú africké slimáky pripravené na darovanie, predaj, chov.

Dospelé slimaky ktoré nepreši selekciou.

Lissachatina Iredalei Zanzibar
Autor: @nitrancanka

Dospelé slimaky ktoré nepreši selekciou.

Lissachatina Reticulata
Autor: Mayka Mužíková

    Na obrázkoch vyššie, môžete vidieť sľúbené rozdiely medzi dospelými slimákmi ktoré neprešli selekciou a sú z rovnakej znášky. Rozdiely sú veľké. Aj menší slimák dospeje a môže byť pohlavne aktívny, ale najhoršou situáciou môže byť, keď sa spária dva dospelé neselektované slimáky - napríklad také ako je reticulata na pravej strane. A ich znáška ak by nebola selektovaná, dospelý by mohol mať rozmery približne polovičné, oproti tej reticulate čo je na ľavej strane. Rozumiem, že väčšine z Vás je ľúto takto zabiť slimákov, aj keď je to pre nich bezbolestné. Ale v takom prípade ničte rovno znášky, keď sa nakladú vajíčka.

Takže prosím, selektujte slimákov poctivo!