Selekcia - Ako začať selektovať a prečo je potrebná.


Vytvorené: 20.11.2021, Autor: Jaro Kalafus


Najprv je potrebné spomenúť, prečo je potrebná a čo vlastne selekcia je. Dôvodom prečo sa robí, je to, aby sa nevypúšťali slabí a malí jedinci do sveta. Každá znáška achatín je obrovská a keby ostali vždy všetky mladé, po nejakej dobe by z priemerných 16-20cm u Reticulát sa stalo 10-12cm. Boli by slabší a dožívali sa v priemere oveľa menej. Vďaka trikrát opakovanej selekcii z 500 mladých slimáčikov ostane niečo okolo 30, ale bude istota že budú veľké a silné,pokiaľ teda nebola zanedbaná selekcia u rodičov.

Ako správne postupovať pri selekcii. Polovica vždy ostáva.

Postup pri selekcii je jednoduchý. Pred prvou selekciou si všímajte si menších, pomalších a zdeformovaných slimákov. Niektoré sú menšie hlavne preto, že ich väčšie nepustia k potrave, alebo ju zjedia skôr ako malí jedinci. Pre menších je vhodné dávať potravu priamo pred nich. Slimákov ktorí majú poškodenú a zdeformovanú ulitu, je potrebné oddeliť čo najskôr - nech ostatné slimáky ich nerozpučia, nezjedia ulitu. Po približne dvoch týždňoch všímania si mláďat, je vhodné urobiť prvú selekciu. Ako prvé vybrať všetky poškodené a potom všetky, ktoré výrazne zaostávajú vo veľkosti. Pre vyselektovaných slimáčkov sú dve možné alternatívy. Prvá, použijú sa na skrm napríklad pre hady ktoré jedia slimáky, pre korytnačky alebo najhumánnejší spôsob, je ich zmraziť. Druhá selekcia sa opakuje približne dva týždne po tej prvej. Postup je rovnaký pre všetky selekcie, pričom tretia už je cca týždeň po druhej selekcii.

Malé slimáky - afsli.sk - Achatina, Reticulata, Fulica, Immaculata, Archachatina, Lissachatina